Таро

Таро ще те научи
как да създадеш душа.

Да знаеш.

Да се осмеляваш.

Да искаш.

Да мълчиш.

За да овладее вола,
лешоядът използва същата сила,
от която се нуждае вола,
за да се подчини на лешояда.
Рибата мисли за глада си,
не за риболовеца.
Учителят е този,
който търси ученика.
Искаш да научиш тайната...?